Nhiều giải pháp nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ đảng viên
11:09 - 23/07/2017

(TGCT) Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo khoa học “Xác định thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ hiện nay và đến năm 2025”. Hội thảo không chỉ là một “khâu” quan trọng, nội dung nghiên cứu, cung cấp thông tin, nguồn tư liệu quý giá để thực hiện Đề tài “Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ”, mà còn là dịp để các địa phương, đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác...

Đồng chí Mai Thanh Dân (người đứng), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ,
Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn tại Hội thảo khao học.

*Hai yếu tố cơ bản, quan trọng  

Đề tài “Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ” được triển khai thực hiện từ tháng 10-2016, do Thạc sĩ Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Chủ nhiệm. Trong phần phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Mai Thanh Dân, nhấn mạnh: “Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định trình độ chính trị và năng lực công tác là yếu tố cơ bản, là phẩm chất cần thiết và quan trọng hàng đầu. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng nêu lên tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đảng viên”.

 Theo đồng chí Mai Thanh Dân, hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản như: đánh giá đúng thực trạng trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên thời gian qua; những yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên; đồng thời, dự báo khoa học các nhân tố quyết định; đề xuất các giải pháp chủ yếu, khả thi, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TP Cần Thơ trong thời gian tới. Theo thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2010 đến năm 2016, có 1.018 đồng chí được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 9.585 được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; đào tạo chuyên môn có 123 tiến sĩ, 949 thạc sĩ, 3.740 cử nhân cao đẳng, đại học, 438 trung cấp; phối hợp với các đơn vị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác cho hàng ngàn cán bộ, đảng viên.

 *Nhiều giải pháp căn cơ…

Hội thảo đã thu hút 21 bài tham luận liên quan của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học trong thành phố. Qua đó, giúp đại biểu nói chung, Ban Chủ nhiệm Đề tài nói riêng có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về thực trạng, nguyên nhân, những hạn chế, tồn tại và đề xuất các nhóm giải pháp thiết thực, hiệu quả. Cụ thể như tham luận về thực trạng trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ Quân sự thành phố, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền và đề xuất những giải pháp chủ yếu; một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội…

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp thiết thực góp phần nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác cho đảng viên. Đồng chí cho biết: “Song song với tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp ủy đảng cần thực hiện đổi mới, tăng cường các hình thức giáo dục lý luận chính trị; phát huy nhận thức, vai trò của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị, nâng cao năng lực công tác của đảng viên; thường xuyên rà soát, kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Là một trong những “điểm sáng” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, năng lực công tác đối với đảng viên, thời gian qua, Quận ủy Bình Thủy đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Kiên quyết thực hiện đào tạo đúng chuyên ngành công tác và đào tạo gắn với quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể từ nay đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa cán bộ theo quy định”- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy nhấn mạnh.    

Bàn sâu đến một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, Thạc sĩ Nguyễn Phương Thủy, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thành phố, nêu lên 4 nhóm giải pháp. Theo đó, đáng chú ý là một số giải pháp “đơn giản mà hiệu quả”, như: đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, đưa cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ trẻ đi thực tế ở cơ sở, địa phương để bồi dưỡng, rèn luyện; đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với từng đối tượng học viên; bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cần thiết đối với giảng viên và giảng viên kiêm chức; đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức…

Theo Thạc sĩ Mai Thanh Dân, các tham luận của các đại biểu và nhà khoa học tham dự hội thảo có hàm lượng khoa học cao, sâu sát thực tiễn, liên quan đến những vấn đề trọng tâm của đề tài. Các ý kiến thảo luận thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và quyết tâm cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành, các nhà khoa học trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên TP Cần Thơ có đủ trình độ chính trị, năng lực công tác; góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Những kết quả đạt được trong hội thảo sẽ góp phần quan trọng đưa đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ” vào cuộc sống. Mỗi đại biểu, trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa trí tuệ, trách nhiệm, tiếp tục tham gia hoàn chỉnh đề tài, nghiệm thu, phố biến và thực hiện đề tài.

Bài, ảnh: Quỳnh Lam

45