Ninh Kiều: Hơn 2.500 cán bộ, đảng viên tham gia kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2018
23:05 - 05/08/2018

(TGCT) Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị cho trên 2.500 cán bộ đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể quận và cán bộ đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc quận ủy.

Nội dung kiểm tra trọng tâm gồm: Các chuyên đề Nghị quyết Trung ương 6 và Chỉ thị sớ 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể là chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua đợt kiểm tra giúp cho cán bộ đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, làm theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thiết thực xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kinh tế địa phương phát triển bền vững.

                                            Ngọc Bích

94