Ninh Kiều thông qua thiết kế cải tạo trồng mới cây xanh
16:35 - 06/09/2019

(TGCT) Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị thông qua thiết kế cải tạo – trồng mới cây xanh trên địa bàn quận Ninh Kiều. Đồng chí Trần Tiến Dũng – Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều chủ trì hội nghị.

Ninh Kiều quan tâm trang trí cảnh quang sạch, đẹp.

Theo thiết kế, hệ thống cây xanh được cải tạo - trồng mới được thực hiện ở 04 điểm trên địa bàn quận gồm: Tiểu đảo đường Mậu Thân, bờ kè Cái Khế, công viên Đồ Chiểu, hẻm Lò Mổ, với ước tính kinh phí gần gần 03 tỷ đồng, các loại cây xanh được đề xuất cải tạo – trồng  mới bao gồm: cây Kèn Hồng, cây Dương, Ắc Ó, Hồng Lộc, Nguyệt Quế… đối với cây xanh hiện tại đã già, không còn phù hợp sẽ được di dời, hoặc đốn hạ phục vụ cho việc cải tạo, trồng mới.

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều thống nhất với phương án cải tạo, trồng mới cây xanh do đơn vị thiết kế đề ra. Đồng thời lưu ý đơn vị thiết kế, ban ngành chức năng phối hợp xem xét cụ thể các loại cây xanh được trồng mới phải đảm bảo tính mỹ quan, đồng bộ công trình, đảm bảo tán cây che mát, màu sắc cây xanh đảm bảo tính hài hòa; đối với các hạn mục công viên, tiểu đảo, cây xanh được cải tạo, trồng mới trên nền cũ nhằm giữ điểm nhấn cho công trình, chú ý công tác bảo dưỡng cây xanh. Khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục, đưa phương án vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Trung Lập

39