Ninh Kiều thực hiện nhiều chính sách cho đồng bào dân tộc
17:50 - 09/04/2019

(TGCT) Trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quận Ninh Kiều luôn chú trọng thực hiện đồng bộ chính sách dân tộc nhằm nâng cao đời sống, trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự phát triển đồng đều giữa các dân tộc. Hiện, trên địa bàn quận có khoảng 500 hộ dân tộc Khmer. Thời gian qua, ngoài việc chú trọng thực hiện chính sách, quận Ninh Kiều tập trung triển khai thực hiện khá tốt Đề án “Hỗ trợ đất ở, giải quyết việc làm”, phối hợp khảo sát các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nhằm kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết… góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hơn 5 năm qua, quận Ninh Kiều đã xây dựng và hỗ trợ sửa chữa trên 40 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, quan tâm chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn để bà con dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, trong đó có 25 hộ được hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề, vay vốn, đào tạo nghề, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Được sửa chữa lại căn nhà và hội liên hiệp phụ nữ phường giới thiệu việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Bà Thạch Thị Đan, ở khu vực 3 phường Xuân Khánh, bày tỏ: “Trước đây, tôi sống trong căn nhà chật chội, tạm bợ và không nghĩ có ngày mình lại được ở trong căn nhà mới xây dựng kiên cố và khang trang, tôi rất vui mừng. Giờ mỗi khi trời mưa gia đình tôi không còn lo bị ướt nữa; cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp đã đặc biệt quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn”.                                 

Những việc làm thiết thực đã mang lại hiệu quả không nhỏ, góp phần cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từng bước được cải thiện, tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Ông Lý Lượm, ở khu vực 2 phường An Cư nói:  “Để bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện “Dân vận khéo”, hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và triển khai hiệu quả các mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm được bà con dân tộc thiểu số tham gia tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

Tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng. Hàng năm, Quận chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai đến các phòng ban, đơn vị quận, Ủy ban Nhân dân các phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương góp phần nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Lĩnh vực giáo dục được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt các chính sách dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì các lớp dạy tiếng dân tộc, các trường thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hội phí hội phụ huynh học sinh, quỹ xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời vận động hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh tạo điều kiện học tốt. Quan tâm xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn…Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho biết thêm: “Thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer tuy còn nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng vẫn có những chuyển biến rõ nét, xóa dần khoảng cách chênh lệch về mức sống, tiến gần đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng cao, kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của bà con đã tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Tin rằng trong thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, giúp các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn phát triển và xây dựng Ninh Kiều ngày càng giàu đẹp.

                                              Ngọc Bích

72