Nội dung của UBND trả lời Cử tri thành phố
08:31 - 14/08/2017

* Đề nghị xem xét lại dự án đầu tư khu công nghiệp. Cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2A. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại-Bộ Công thương (BMC) được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư 2 dự án gồm: dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2A (diện tích 96ha) và dự án Khu tái định cư lô số 14 (diện tích 32,97ha) thuộc địa bàn quận Cái Răng. Tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, đến nay, BMC đã kết hợp thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã giải phóng mặt bằng 35ha/96 ha, đạt tỷ lệ 36,5%, với tổng giá trị là 130,2 tỉ đồng. BMC đã cho các nhà đầu tư thuê đất 7 dự án, diện tích 13,49ha.

Trong năm 2017, Công ty BMC cam kết sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng và cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất khoảng 12ha và Công ty đã thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, trong đó tăng thời gian thực hiện dự án đến năm 2018.

Vừa qua, thành phố đã nhiều lần làm việc với nhà đầu tư, để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án. Tuy nhiên, do khó khăn về tình hình thu hút đầu tư cũng như khó khăn về tài chính và khả năng thực hiện giải phóng mặt bằng nên tiến độ rất chậm.

UBND thành phố giao các đơn vị có liên quan giám sát tiến độ thực hiện dự án, trường hợp Công ty không đủ năng lực để triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

- Dự án Khu tái định cư lô số 14 đã giải phóng mặt bằng được 17ha đất, đạt tỷ lệ 51,56%. Đây là dự án nằm trong nhóm 9 dự án chậm triển khai, phải thực hiện các nội dung: chứng minh năng lực tài chính, ký quỹ thực hiện dự án, cam kết thời gian hoàn thành dự án, hợp đồng thuê Trung tâm Phát triển quỹ đất địa phương thu hồi đất.

Tuy nhiên đến nay, Công ty chưa thực hiện các nội dung trên. UBND thành phố giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị có liên quan làm việc với chủ đầu tư; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định trong năm 2017.

* Đề nghị sớm triển khai thực hiện các dự án. Cử tri thành phố phản ánh và đề nghị thành phố có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí cồn Khương và dự án Khu dân cư Phú An. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

- Dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí tại cồn Khương được UBND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư năm 2016, với tổng vốn đầu tư 1.195 tỉ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai thực hiện dự án theo quy định, như: Đã thực hiện ký quỹ thực hiện dự án, cắm ranh mốc và thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 20ha trong năm 2017. Thành phố sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát để kịp thời báo cáo UBND thành phố các vấn đề phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Dự án Khu dân cư Phú An do Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng 45,59ha, chiếm khoảng 80% diện tích; chưa giải phóng mặt bằng 11,27ha, chiếm khoảng 20% diện tích; chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ước tính khoảng 55% và cam kết thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại vào cuối tháng 3 năm 2018 và đầu tư phần hạ tầng trên phần đất đã giải phóng mặt bằng sẽ triển khai song song với tiến độ phần đất chưa giải phóng mặt bằng và dự kiến xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng vào cuối quý IV năm 2019. UBND thành phố giao Sở Xây dựng cùng các cơ quan có liên quan giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.

Trần Tiên (Tổng hợp)

Nguồn: baocantho.com.vn

56