Ô Môn 100% cán bộ, đảng viên kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đạt yêu cầu
23:14 - 20/10/2018

(TGCT) Quận ủy Ô Môn vừa tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, với sự tham dự của 319/319 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc Quận ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể quận.


Quang cảnh lớp kiểm tra lý luận chính trị.

Công tác tổ chức kiểm tra được thực hiện chu đáo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; hầu hết đảng viên tham dự đều chấp hành tốt quy chế kiểm tra, có ôn tập, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo nội dung Kế hoạch đề ra. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tổng số bài đạt yêu cầu là 319/319 bài, tỷ lệ 100%. Trong đó, số bài đạt loại giỏi là: 123/319 bài, tỷ lệ 38,56%; số bài đạt loại khá là: 187/319 bài, tỷ lệ 58,62%; số bài đạt loại trung bình là: 09/319 bài, tỷ lệ 2,82%.

Qua đây nhằm giúp cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, làm theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời,  kết quả kiểm tra nhận thức lý luận chính trị là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

          Tin, ảnh: Như Ý

55