Ô Môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
14:46 - 07/06/2018

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn phối hợp với Công an quận vừa tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tham dự 02 đợt học có 140 học viên là Phó khu vực phụ trách an ninh trật tự, lực lượng bảo vệ dân phố, Tổ nhân dân tự quản và Tổ tuần tra nhân dân của các phường.

Tham gia học tập các học viên được nghe báo cáo các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2018; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nước ta và trọng tâm là thành phố Cần Thơ năm 2017 và quý I/2018; nhận thức về Chủ nghĩa xã hội sau 30 năm đổi mới; công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phương thức phòng ngừa, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh và phổ biến các văn bản pháp luật và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cũng giúp cho lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở nắm được biện pháp vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhận biết thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ, chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời vận động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Huỳnh Hoàng Tưởng

51