Ô Môn khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III/2017
21:31 - 10/11/2017

(TGCT) Sáng ngày 06/11/2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III/2017 (đây là lớp thứ ba và là lớp cuối cùng trong năm 2017). Đến dự lễ khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Xiêu - QUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng với Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và 74 học viên là các anh, chị đoàn viên ưu tú và cán bộ nòng cốt trong quy hoạch kết nạp đảng viên của quận.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III/2017.

Chương trình này sẽ giúp cho những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: Huỳnh Hoàng Tưởng

67