Ô Môn sơ kết công tác Khoa giáo 9 tháng đầu năm và giao ban Khoa giáo quý III năm 2018
15:16 - 31/10/2018

(TGCT) Chiều ngày 29/10/2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn tổ chức sơ kết công tác Khoa giáo 9 tháng đầu năm 2018 và giao ban Khoa giáo quý III - chuyên đề “Công tác gia đình”.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy thông qua báo cáo công tác Khoa giáo 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018; đồng thời, đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin quận Ô Môn thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đại hóa đất nước” từ tháng 01/2017 đến nay.  

Trong thời gian qua, công tác gia đình luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm; việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) được thực hiện đồng bộ từ quận đến cơ sở. Hàng năm, các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thi văn nghệ, hội thi nấu ăn, tọa đàm,… nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đồng thời, qua đó tuyên truyền đến cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Việc vận động xây dựng gia đình “Ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng gia đình cũng như hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nguồn kinh phí đầu tư chưa tương xứng; nhân sự làm công tác gia đình còn yếu và thiếu so với nhu cầu của thực tế; ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt các chính sách, luật có liên quan tới công tác gia đình của một bộ phận người dân chưa cao; nhiều gia đình khó khăn về điều kiện kinh tế chưa thực sự quan tâm đến việc chăm lo, giáo dục con cái, mâu thuẫn trong gia đình từng lúc từng nơi vẫn còn xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thảo, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn và các ngành thuộc khối Khoa giáo quận trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian giới, đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình công tác dạy và học trên địa bàn; công tác vận động bảo hiểm y tế năm 2018 đảm bảo đạt chỉ tiêu thành phố giao; chú trọng công tác phòng, chống dịch chủ động, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thành Hân, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn lưu ý các phường tiếp tục thực hiện giao ban công tác Khoa giáo mỗi quý; kịp thời tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo. Các ngành, các cấp tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu năm; ngành y tế cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch chủ động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực Khoa giáo…

Tin, ảnh: Như Ý

 

47