Ô Môn: Tổ chức Lớp Bồi dưỡng công tác nghiên cứu Dư luận xã hội và kỹ năng công tác Tuyên giáo năm 2018
22:54 - 14/04/2018

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn vừa tổ chức Lớp Bồi dưỡng công tác nghiên cứu Dư luận xã hội và kỹ năng công tác Tuyên giáo năm 2018.

Lớp Bồi dưỡng công tác nghiên cứu Dư luận xã hội và kỹ năng công tác Tuyên giáo năm 2018.

Trong thời gian 10 ngày, 43 học viên là các đồng chí cán bộ Tuyên giáo (Tuyên huấn), Báo cáo viên và Tổ nghiên cứu Dư luận xã hội của chi, đảng bộ cơ sở sẽ tham gia học tập 16 bài do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn cho 3 chuyên đề: Công tác nghiên cứu dư luận xã hội, công tác tuyên truyền miệng báo cáo viên và công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Qua đây nhằm nâng cao nhận thức cho học viên về những vấn đề cơ bản của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; công tác tuyên giáo cơ sở; công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng để qua đó, các đồng chí vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn sao cho đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, qua lớp học này nhằm rèn luyện kỹ năng hoạt động cho học viên về phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, xử lý tình huống; phương pháp tuyên truyền, thuyết phục quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời rèn kỹ năng đấu tranh tư tưởng, lý luận chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần hoàn thành tốt công tác tư tưởng, chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Huỳnh Hoàng Tưởng

110