Ô Môn: Tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Khuyến học
09:24 - 11/07/2018

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn phối hợp với Hội Khuyến học quận vừa tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Khuyến học năm 2018. Tham dự lớp học có 70 đồng chí là Ban Chấp hành Hội Khuyến học các phường, các Chi hội Khuyến học khu vực, Chi hội Khuyến học trường học trong địa bàn quận.

Trong thời gian 03 ngày các đồng chí học viên được nghe báo cáo các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2018; vấn đề phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nhận thức về Chủ nghĩa xã hội sau 30 năm đổi mới; nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học ở cơ sở; công tác khuyến học trong và ngoài nhà trường; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai các văn bản hướng dẫn về tổ chức đánh giá và công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Qua đây nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, về công tác khuyến học và hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày càng tốt hơn và đạt chất lượng cao hơn để đáp ứng trong tình hình hiện nay.

   Huỳnh Hoàng Tưởng

28