Ô Môn: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 7.225 tỷ đồng
23:25 - 13/07/2017

(TGCT) Ngày 13/7/2017, HĐND quận Ô Môn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND quận về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


Kỳ họp thứ năm HĐND quận Ô Môn khóa XI.

Tại kỳ họp, HĐND quận Ô Môn đánh giá, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của quận tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được hơn 7.225 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch (KH); cơ sở thương mại – dịch vụ trên địa bàn tăng thêm 211 cơ sở. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước thực hiện được hơn 2.618 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Sản xuất lúa ước được 64.217 tấn. Quận đã giải ngân 88,2 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản, đạt 57,9% KH; thu thuế được 54,1 tỷ đồng, đạt 46,03% dự toán HĐND thành phố và quận giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành trong quận đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân Đến nay, quận đã vận động được 64,03% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Công tác thanh tra – tư pháp, tiếp dân – giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

HĐND quận Ô Môn xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 là: Triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; tăng cường quản lý thị trường, chống đầu cơ, tăng giá nhằm bảo đảm ổn định thị trường giá cả. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện các công trình xây dựng cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tăng cường công tác quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Tin, ảnh: An Bình

41