Ô Môn tổng kết công tác khuyến học năm 2017
17:47 - 28/12/2017

(TGCT) Trong năm học 2017-2018, Hội Khuyến học quận đã vận động các nhà hảo tập đóng góp quần áo, dụng cụ học tập  và tiền mặt tổng  trị giá trên 3,8 tỷ đồng  giúp đỡ cho 8.164 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Công tác khuyến học, khuyến tài mỗi phường đều vận động từ 1 đến 5 suất học bổng trao cho sinh viên nghèo vượt khó học tốt, thí sinh thi đậu đại học hàng năm đều tăng. Đó là kết quả nổi bật của Hội khuyến học các cấp quận Ô Môn trong năm 2017.

Trong năm, Ô Môn phát triển mới 8.614 hội viên khuyến học đạt 163%  chỉ tiêu, nâng tổng số toàn quận lên gần 30.000 hội viên chiếm 21% dân số. 132 tổ chức hội khuyến học được mở rộng ở khắp 7 phường, 42 trường học và 83 khu vực. 31 dòng họ học tập đã nhân rộng điển hình công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương.

Dịp này, Hội khuyến học TP Cần Thơ, UBND quận Ô Môn đã khen thưởng 11 tâp thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài năm 2017.

Trong năm tới, Hội khuyến học quận Ô Môn tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng và đơn vị học tập, học tập suốt đời trên các lĩnh vực,  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.

 Văn Khoa- Quốc Trung

77