Phân công phụ trách trong lãnh đạo ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
21:55 - 09/12/2016

1- Đồng chí Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phụ trách chung và phụ trách lĩnh vực:

- Công tác giáo dục lý luận chính trị, trực tiếp chỉ đạo Phòng Giáo dục lý luận chính trị thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Bộ phận 03;

- Thường trực Bộ phận 94;

- Công tác tuyên huấn Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ.

2- Đồng chí Trần Văn Kiệt - Phó Trưởng ban, phụ trách:

- Công tác khoa giáo, trực tiếp chỉ đạo Phòng Khoa giáo;

- Công tác tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và công tác tuyên huấn Đảng ủy Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố;

- Phụ trách hoạt động báo cáo viên và công tác giao ban an ninh tư tưởng của thành phố (hỗ trợ đồng chí Phó trưởng ban, mới nhận nhiệm vụ trong thời gian đầu).

3- Đồng chí Phan Tuyết Vân - Phó Trưởng ban, phụ trách:

- Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, trực tiếp chỉ đạo Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Chỉ đạo nghiệp vụ biên soạn lịch sử truyền thống của các ngành và địa phương trong thành phố;

- Chỉ đạo công tác tuyên giáo Quận ủy Cái Răng, Huyện ủy Phong Điền, công tác tuyên huấn Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

4- Đồng chí Huỳnh Hoàng Mến - Phó Trưởng ban, phụ trách:

- Công tác văn hoá - văn nghệ, trực tiếp chỉ đạo Phòng Văn hóa - Văn nghệ thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Tổ Chuyên gia 94;

- Công tác tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai, Cờ Đỏ; công tác tuyên huấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân thành phố; chỉ đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

5- Đồng chí Lê Thị Sương Mai - Phó Trưởng ban, phụ trách:

- Công tác thông tin và tuyên truyền, trực tiếp chỉ đạo Phòng Tuyên truyền, Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Công tác tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt, Huyện ủy Vĩnh Thạnh; công tác tuyên huấn Liên đoàn Lao động và Đoàn thanh niên thành phố.

1005