Phấn đấu tháng 6-2018 phê duyệt Đề án xây dựng Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh
11:34 - 12/04/2018

Ngày 11-4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh cùng lãnh đạo một số sở, ngành thành phố có buổi làm việc với Ban Soạn thảo Đề án xây dựng TP Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, năm 2017, Sở đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đoàn điều tra, khảo sát, đánh giá hạ tầng kỹ thuật, thu thập thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án xây dựng TP Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025. Đến nay, VNPT đã dự thảo nội dung đề án lần 3 và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các sở, ngành thành phố xung quanh nội dung đề án này…

Tại cuộc họp, VNPT đề xuất lộ trình triển khai tổng quát của đề án gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2018-2020) thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho đô thị thông minh, triển khai xây dựng chính quyền số, các giải pháp thông minh trong quy hoạch đô thị; thành phố an toàn; triển khai các lĩnh vực thành phố có lợi thế (nông nghiệp, du lịch). Giai đoạn 2 (2021-2023) triển khai đồng bộ các giải pháp trên khung nền tảng dùng chung, mở rộng cải tiến theo hướng ngày càng thông minh hơn. Giai đoạn 3 (2024-2025) các giải pháp thông minh được nâng cấp theo hướng ngày càng thông minh hơn và mở rộng ra các lĩnh vực khác của đời sống; nâng cao năng lực xử lý, lưu trữ, mức độ an toàn, bảo mật dữ liệu…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh lưu ý các sở, ngành thành phố và VNPT phải sớm hoàn thành và trình phê duyệt Đề án xây dựng TP Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025. Theo đó, trong tháng 5 tổ chức hội thảo giới thiệu nội dung đề án, lấy ý kiến đóng góp, sau đó VNPT hoàn chỉnh đề án và trình phê duyệt trước 30-6-2018. Ngoài ra, Ban Soạn thảo phải rà soát các dự án nhà nước đầu tư đã và đang triển khai, các dự án nhóm xã hội hóa, hợp phần 3 của dự án 3 (dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị) đưa vào lộ trình triển khai giai đoạn 1.

ANH KHOA
Nguồn: BCT

84