Phát huy dân chủ, xây dựng đơn vị vững mạnh
23:46 - 28/08/2019

Phòng Nội vụ quận Cái Răng có nhiệm vụ tham mưu UBND quận quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; cải cách hành chính; công tác tôn giáo, thi đua - khen thưởng... Những năm qua, Phòng Nội vụ quận chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) trong các hoạt động, phát huy quyền làm chủ, sự nhiệt tình cống hiến của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo bà Lê Thị Thùy An, Trưởng Phòng Nội vụ quận Cái Răng, lãnh đạo Phòng luôn xác định thực hiện QCDC nhằm phát huy quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của CBCC, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ nhận thức đó, lãnh đạo phòng chú trọng thực hiện tốt QCDC ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đóng góp của CBCC, lãnh đạo Phòng đã sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế. Hằng năm, lãnh đạo Phòng xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về ứng xử của CBCC, quy định về khen thưởng… Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CBCC để sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với tình hình của đơn vị...

Lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Cái Răng chú trọng lắng nghe ý kiến quần chúng có chọn lọc để có cơ sở tăng thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo. Những ý kiến đóng góp của CBCC đều được tiếp thu, xem xét, giải quyết kịp thời. Chị Nguyễn Thị Phỉ, Chuyên viên Phòng Nội vụ quận Cái Răng, nói: "Mọi việc đều được lãnh đạo phòng công khai rõ ràng cho CBCC biết. Các ý kiến đóng góp của CBCC đều được lãnh đạo ghi nhận và xem xét, giải quyết. Điển hình như việc công chức kiến nghị xem xét tăng tiền hỗ trợ công tác phí đối với những trường hợp đi công tác nhiều từ 400.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng...".

Cán bộ, công chức Phòng Nội vụ quận Cái Răng luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Cái Răng còn chú trọng bảo đảm dân chủ trong công tác đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCC theo quy định… Lãnh đạo Phòng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách khen thưởng, nâng lương cho CBCC. Chị Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên Phòng Nội vụ quận Cái Răng, cho biết: "Mọi việc lãnh đạo phòng đều đưa ra để CBCC bàn bạc dân chủ, thẳng thắn. Từ đó, mọi người phấn khởi, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Lãnh đạo cũng quan tâm tạo điều kiện để CBCC học tập nâng cao trình độ. Khi tôi tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị đều được anh em trong cơ quan hỗ trợ, giúp đỡ xử lý công việc kịp thời để tôi an tâm học tập tốt. Sự đoàn kết nội bộ đã giúp tôi an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Không chỉ thực hiện tốt QCDC trong cơ quan, Phòng Nội vụ còn tham mưu UBND quận tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với CBCC, viên chức trong thi hành công vụ. Qua đó, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCC, viên chức. Đồng thời, tham mưu Thường trực UBND quận ban hành nhiều quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng bậc lương trước hạn đối với CBCC, viên chức cấp quận, phường; tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng... Phòng kiểm tra việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại công sở để công dân, cơ quan, tổ chức biết; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật… Năm 2018, Phòng Nội vụ quận Cái Răng được UBND thành phố tặng Bằng khen đã có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở.

Theo bà Lê Thị Thùy An, Trưởng Phòng Nội vụ quận Cái Răng, trong thực hiện nhiệm vụ, phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, biết phát huy sức mạnh tập thể. Mọi chế độ chính sách liên quan đến CBCC đều phải công khai, dân chủ. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, quan tâm chăm lo tốt đời sống CBCC. "Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền về thực hiện QCDC gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CBCC trong thực hiện QCDC, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - bà Lê Thị Thùy An nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

154