Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo
00:14 - 14/02/2020

Đảng bộ xã Trường Long được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Đạt được kết quả này là do Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, không có cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) vi phạm; kinh tế có bước phát triển khá; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Đảng viên chi bộ ấp Trường Phú 2, xã Trường Long vận động người dân hiến đất làm đường. 

Tăng cường xây dựng Đảng

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ĐV, năm 2019, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CB, ĐV. Tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy xã tổ chức triển khai kịp thời, với trên 98% ĐV tham gia học tập. Đảng ủy xã chỉ đạo chi ủy các chi bộ trực thuộc thường xuyên nắm bắt tư tưởng của ĐV, những ĐV có biểu hiện chưa tốt, hạn chế đều được uốn nắn, giáo dục kịp thời.

Công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, giáo dục quần chúng được đẩy mạnh, trong năm đã kết nạp được 35 ĐV, đạt 175% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát các chi bộ và CB, ĐV về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở nhiều ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong các mặt công tác. Đồng chí Đặng Thị Nở, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Thọ A, cho biết: “Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ, ban chi ủy quan tâm kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của tất cả 22 ĐV. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV; qua đó, phát hiện và yêu cầu những ĐV có hạn chế, khuyết điểm khắc phục. Ban Chi ủy thường xuyên phổ biến 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng, nhất là Quy định những điều ĐV không được làm để ĐV nắm vững nên tất cả ĐV đều chấp hành tốt”.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Nhờ triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năm 2019, Đảng bộ có 29/31 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 91,2% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có ĐV vi phạm.

Nâng cao đời sống nhân dân

Ở xã Trường Long, hầu hết các tuyến đường giao thông được tráng bê tông, mở rộng khang trang. Theo đồng chí Lê Văn Ảnh, Phó Chủ tịch UBND xã, năm 2019, theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 4.000m2 đất cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông các tuyến đường Trường Phú 2 - Trường Phú B dài 2.000m, mặt rộng 4m; vận động nhân dân đóng góp 60 triệu đồng, hiến gần 1.000m2 đất làm mới tuyến đường ấp Trường Thọ dài hơn 300m. Bên cạnh đó, xã vận động 310 triệu đồng bắc cầu ấp Trường Khương A; vận động nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công, hàng chục triệu đồng tu sửa giặm vá nhiều tuyến đường... Xã cũng đã đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường điện trung thế và hạ thế đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho 25 hộ dân ở ấp Trường Ninh và ấp Trường Ninh A. Đồng chí Lê Văn Ảnh nói: “Đến nay, trên 90% cầu đường trong hệ thống giao thông xã được trải nhựa, tráng bê tông rộng từ 2-4m, tạo thuận lợi giao thương, phát triển kinh tế. Hầu hết hộ dân đều sử dụng điện an toàn”.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy xã, năm qua, UBND xã đã hỗ trợ nhân dân về giống cây, tập huấn kỹ thuật, vay vốn cải tạo và chuyển 40ha ruộng lên vườn trồng vú sữa, cam sành, mít, nhãn ido và chanh không hạt, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái lên 1.908ha, trong đó có 85% đã cho thu hoạch. Xã vận động thành lập được 1 hợp tác xã trồng cây ăn trái ấp Trường Thọ 2A; xây dựng 2 hợp tác xã trồng vú sữa, chanh không hạt theo tiêu chuẩn VietGAP tại ấp Trường Khương A và ấp Trường Hòa. Trong năm, xã đã vận động các nguồn lực xây mới 8 căn và sửa chữa 13 căn nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ tặng gia đình chính sách, hộ nghèo.

Với nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2018; có 50 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,04%. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã thành công. Trong đó, đặc biệt xây dựng văn kiện Đại hội sát thực tế của địa phương; lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ. Đồng thời, phấn đấu xây dựng xã đạt các tiêu chuẩn văn hóa - nông thôn mới nâng cao trong năm 2020..

Bài, ảnh: Hoàng Dung

77