Phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm của vùng Tây Nam Bộ
20:48 - 09/09/2020

(TGCT) Chiều 08/9/2020, Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Nghị quyết số 59-NQ/TW).

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến với hơn 100 điểm cầu từ Thành ủy Cần Thơ đến các điểm cầu Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành phố và lãnh đạo địa phương, đơn vị...

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW là đợt sinh hoạt chính trị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, Cần Thơ luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự hợp tác, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, nhiều mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết đã được triển khai thực hiện, đạt nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện. Ngày 05/8/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là món quà vô cùng quý giá Bộ Chính trị dành cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Cần Thơ và cho Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu khai mạc hội nghị. 

Đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, quân và Nhân dân thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 59-NQ/TW đối với việc xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài; phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, sự quyết tâm chính trị cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 59-NQ/TW, các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, đơn vị quản lý Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 59-NQ/TW đến Nhân dân thành phố…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,
triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 59-NQ/TW. Theo đó, trên cơ sở phát huy vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, con người của Cần Thơ đối với vùng và cả nước, Nghị quyết số 59-NQ/TW đề ra những mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để hướng tới phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm Tây Nam Bộ. Nghị quyết số 59-NQ/TW nêu rõ: Mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Theo đó, Nghị quyết số 59-NQ/TW đưa một số chỉ tiêu cụ thể cho hai giai đoạn: 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030. Nghị quyết số 59-NQ/TW cũng xác định tầm nhìn đến năm 2045 sẽ đạt mục tiêu, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Để thực hiện được những mục tiêu rất cao đó, thành phố Cần Thơ cần có quyết tâm chính trị rất lớn, huy động được sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đó là: Phải có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và người dân về vai trò trung tâm của thành phố Cần Thơ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị trên cơ sở phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế không chỉ của thành phố mà của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của vùng. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; là trung tâm văn hóa, du lịch và thể dục thể thao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện; kết hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để sớm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, tại hội nghị đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trình bày dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; các Thành ủy viên; các sở, ngành thành phố...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,
phát biểu kết luận hội nghị.

Phát triển TP Cần Thơ thành trung tâm của vùng Tây Nam Bộ

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao cách làm sáng tạo của Thành ủy Cần Thơ khi sớm tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết cho đông đảo cán bộ, đảng viên từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm lớn nhất và xuyên suốt đó là phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng Tây Nam Bộ. Về phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ phải giải quyết hài hòa giữa sức hút và sức lan tỏa; cần xây dựng thành trung tâm về văn hóa, giáo dục và đào, tạo, y tế, khoa học công nghệ; thành phố cần coi việc phát triển không những có lợi cho riêng thành phố Cần Thơ mà phải vì lợi ích chung của cả vùng. Bên cạnh đó, thành phố cần làm tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ để xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm về chính trị, hành chính. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị để thực hiện nghị quyết hiệu quả cần cụ thể hóa thành chương trình hành động của các cấp, các ngành và các cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố, làm tốt công tác tuyên truyền để nghị quyết không phải chỉ để cho chính quyền, đảng viên mà Nhân dân phải biết, tham gia, đồng thời giám sát cấp ủy chính quyền trong quá trình thực hiện Nghị quyết...


Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Bài, ảnh: Hoàng Trường Sa

7873