Phố nhỏ đêm về
22:11 - 27/12/2020

Đêm nghe con đường nhỏ/
thì thầm tiếng xe qua/
lá khua dài xuống ngõ/
chút phố phường du ca

Chiếc lá vàng bỏ ngỏ
một chuyện tình xa xôi
đêm nhọc nhằn mắt đỏ
tiếng xe buồn ngược xuôi
 
Bước chân về phố nhỏ
vẫn còn những suy tư
đêm nằm nghe vách trọ
nghỉ hờ kiếp phiêu du
 
Chợt thương thành phố nhớ
có dấu xưa đi tìm
đã một thời kỷ niệm
đong đếm tình bơ vơ
 
Đêm nào mưa phố trọ
mưa nhẹ nhàng tiếng rơi
chậm đều như tiếng thở
hay tiếng lòng buông lơi...

                              Phan Duy

                     Theo Báo Cần Thơ

41