Phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay không dùng các biện pháp “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương
22:06 - 16/09/2020

(TGCT) Ngày 15/9/2020, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 2783/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hop Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo sổ 326 TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyền bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. Từng đơn vị, doanh nghiệp tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy triển khai công việc theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng: tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép không để đình trệ, đứt gãy các hoạt động kinh tế.

Các sở, ban, ngành, chính quyền dịa phương theo trách nhiệm và thẩm quyền được giao tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19 không để phải nhắc lại. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các kịch bản, ứng phó các tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp có lượng lao động lớn, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Đối với Sở Y tế cần nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chấn chính các bất cập, lệch lạc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Khi xuất hiện ca mắc bệnh phải thần tốc truy vét các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng và cách ly thật gọn, dập dịch triệt để.

Tăng cường rà soát, cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó khi dịch bệnh quay trở lại, tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tỉnh huống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch trong các cơ sở y tế không để dịch bệnh lấy lan trong các cơ sở y tế. Tăng cường và mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng đụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương nâng cao năng lực cán bộ y tế trong toàn tuyến. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và công tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các địa phương, bảo đảm luôn sẵn sàng, chủ động đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. Không yêu cầu xét nghiệm SAR-CoV2 đối với người đến từ địa phương đã hết dịch trong cộng đồng; chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho, sốt.

Công an thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép; tiếp tục duy trì việc bố trí và chuẩn bị tốt các cơ sở cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội quản lý. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất với thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, có thời hạn cụ thể và đầu mối chịu trách nhiệm việc cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Việt Nam.

Đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần khẩn trương chỉ đạo lựa chọn các cơ sở lưu trú làm nơi cách ly người nhập cảnh có thu phí: phối hợp với Sở Y tế thẩm định tham mưu, đề xuất trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xet, quyết định; tất cả người nhập cảnh tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm; phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI).

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh lý nền; khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Sở Giao thông vận tải căn cứ lịch trình bay do Bộ Giao thông vận tải thông báo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc kiểm soát, thực hiện khai báo y tế hành khách trên các chuyển bay đến thành phố.

Đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện; cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy giao thương quốc tế trong điều kiện bình thường mới; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thúc đẩy, thu hút đầu tư, nhất là từ các đối tác lớn. Song, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp có tính chất “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; ban hành các chế tài xử phạt các trường hợp vi pham quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cách ly, nhất là cách ly theo dõi tại nhà.

Tải Công văn 2783

                                                                                             Hoàng Oanh

64