Phong Điền: Cần chọn việc đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
12:07 - 04/10/2018

(TGCT) Ngày 03/10/2018, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả việc lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Phong Điền. Đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền đã tiếp đoàn.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng bộ huyện Phong Điền.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tuyên truyền lồng ghép gần 5.140 cuộc cho trên 145.610 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự. Tất cả cán bộ chủ chốt các đơn vị đều xây dựng kế hoạch và 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), bám sát theo yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW là yếu tố quan trọng làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, thể hiện tinh thần tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó vận động nhân dân chung tay thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2016, 2017 và những tháng đầu năm 2018. Qua sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tặng giấy khen trên 40 tập thể, cá nhân và đề xuất về trên tặng bằng khen cho 07 tập thể, cá nhân.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời lưu ý một số vấn đề Đảng bộ huyện Phong Điền cần quan tâm trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có đổi mới, sáng tạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tăng cường tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân; chú trọng khen thưởng và nhân rộng những điển hình ở cơ sở để góp phần nêu gương học tập và làm theo Bác trong cán bộ cũng như quần chúng nhân dân; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, theo chuyên đề; đặc biệt nghiên cứu, chọn việc đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,...

* Trước đó, Đoàn giám sát đến làm việc với Đảng ủy xã Giai Xuân, huyện Phong Điền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Hồ Thức – Xuân Vinh

112