Phong Điền: Hội nghị báo cáo viên tháng 8
16:01 - 13/08/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2019. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện; Tuyên giáo, (Tuyên huấn) các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các xã, thị trấn.

Hội nghị báo cáo viên tháng 8.

Hội nghị triển khai các chuyên đề như: “Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “xây dựng, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững  đất nước”; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; thông tin nội bộ về tình hình Biển Đông thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phong Điền định hướng một số nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chủ quyền biển đảo Việt Nam theo quy định của pháp luật; vận động quà, các dụng cụ học tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019-2020; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão; công tác phòng chống dịch chủ động đặt biệt là bệnh sốt xuất huyết, tai chân miệng; vận động BHXH, BHYT đạt kế hoạch đề ra; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã nông mới, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới kiểu mẫu.

Tin, ảnh: Mỹ Ái - Khánh Linh

46