Phong Điền: Hội nghị Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020
22:31 - 02/04/2018

(TGCT) Đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa đến dự Hội nghị Công đoàn huyện Phong Điền nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tập trung phát động sôi nổi nhiều phong trào, hoạt động thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng gắn với chăm lo đời sống của công đoàn viên và người lao động; đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương. Nổi bật là thực hiện vượt tiến độ so với 12 chỉ tiêu của nhiệm kỳ, đặc biệt hoàn thành một số chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, cụ thể: thực hiện đạt trên 660 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải tiến… vượt trên 660% so nghị quyết nhiệm kỳ; phát triển gần 240 đoàn viên mới, đạt khoảng 79% so nghị quyết; giới thiệu trên 160 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, đạt trên 86%; hàng năm, 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho người lao động, vượt 30% so nghị quyết.v.v.., Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tranh thủ các nhiều nguồn, trong đó có nguồn xã hội hóa để xây dựng 10 mái ấm Công đoàn, tặng quà nhân dịp lễ, Tết với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Hội nghị thống nhất 08 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 với khẩu hiệu hành động “Vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định, phát triển bền vững của huyện Phong Điền và của đất nước tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn”. Hội nghị cũng bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin, ảnh: Hồ Thức – Khánh Linh

174