Phong Điền: Hơn 1.360 học viên tham gia trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2019
08:48 - 07/08/2019

(TGCT) Huyện ủy Phong Điền vừa tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

Điểm cầu trực tuyến lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019, tại thị trấn Phong Điền.

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 05 đến ngày 07/8/2019. Với hình thức trực tuyến từ Huyện ủy đến Đảng ủy các xã, thị trấn; hơn 1.360 học viên được nghiên cứu, học tập các nội dung về: Nội dung, giá trị và ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các nghị quyết, quy định của Trung ương; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; các nội dung về y tế học đường; các kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Đây là những nội dung rất quan trọng với công tác chuyên môn trong năm học tới. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch liên quan đến các nội dung được truyền đạt. 

Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2019-2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, qua đó giúp cho từng đối tượng vận dụng, cải tiến và sáng tạo trong họat động, phù hợp vào giảng dạy có chiều sâu, có chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Tin, ảnh: Nhựt Tân

50