Phong Điền: Tổng kết công tác tuyên giáo và bồi dưỡng chính trị năm 2019
17:04 - 09/01/2020

(TGCT) Huyện ủy Phong Điền vừa tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo và bồi dưỡng chính trị năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy Phong Điền; đồng chí Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền.

Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền
trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2019.

Năm qua, công tác tuyên giáo được triển khai thực hiện tốt về tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, nhiều nội dung, biện pháp được triển khai với hình thức phong phú và đạt được những kết quả tích cực: tổ chức 03 đợt học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 9,10,11 (khóa XII) của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến 8 điểm cầu cho gần 3.500 lượt, cán bộ, đảng viên tham dự. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị gần 3.600 đảng viên, đạt tỷ lệ gần 98%; triển khai học tập Chuyên đề năm 2019, chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn, sự kiện của địa phương, đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đặc biệt, đã tổ chức 10 cuộc Hội nghị báo cáo viên cho trên 1.030 lượt người dự;... Công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị được quan tâm thực hiện tốt, trong năm đã tổ chức 42 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề cho hơn 4.530 đảng viên tham dự; đồng thời, liên kết với Trường Chính trị thành phố duy trì lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chánh, có 69 học viên tham gia học tập,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phong Điền – Đào Ngọc Chi đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cần tiếp tục triển khai học tập kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của các cấp , tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời cũng như cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết các cấp; triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2020, có kiểm tra, khen thưởng và nhân rộng các mô hình; bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tham mưu hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện làn thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn,…

Dịp này, có 05 tập thể và 10 cá nhân được trao tặng Giấy khen đạt thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: Tú Sang – Khánh Linh

26