Phong Điền tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017
22:27 - 02/04/2018

(TGCT) Huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Quang Nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đến dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2017, tổng nguồn vốn thành phố giao, vốn kết dư ngân sách huyện cho các công trình xây dựng cơ bản là 144,246 tỷ đồng. Theo đó, huyện tập trung bố trí cho 139 danh mục công trình bao gồm: vốn chuẩn bị đầu tư, thanh toán nợ khối lượng công trình hoàn thành, thực hiện công trình chuyển tiếp, khởi công mới công trình; giá trị giải ngân đến cuối tháng 01 năm 2018 là 131,96 tỷ đồng đạt trên 91% kế hoạch. Nhìn chung, các công trình xây dựng cơ bản được ưu tiên về xây dựng, nâng chất tiêu chí nông thôn mới, lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông nông thôn, thủy lợi… Bên cạnh kết quả được, việc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản chưa được như mong muốn chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng tại các công trình nhất là một số công trình theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cũng như một số nguồn vốn được thành phố hỗ trợ còn chậm,...

Để thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền yêu cầu các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn phối hợp rà soát, chọn danh mục công trình trọng điểm tham mưu cho huyện đầu tư; tăng cường công tác rà soát kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công công trình đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch; hoàn thành thủ tục thanh quyết toán các công trình đã nghiệm thu theo đúng quy định.

                                Tin, ảnh: Thu Huế - Xuân Vinh

163