Phòng Nội vụ quận Ô Môn: Chuyển biến tích cực trong các mặt công tác
11:32 - 17/12/2017

Từ đầu năm đến nay, Phòng Nội vụ quận Ô Môn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND quận trong lãnh đạo, điều hành. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, nhất là trong quản lý nhà nước về công chức - viên chức, cải cách hành chính, thi đua- khen thưởng… Đó là kết quả nổi bật của Phòng qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII.


Lắp đặt tủ gỗ kiếng niêm yết thủ tục hành chính ở quận Ô Môn
đã giúp người dân tra cứu các thủ tục hành chính dễ dàng hơn.

Ngay từ đầu năm 2017, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CB, ĐV, CC, VC) của phòng nghiêm túc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII. Qua thực hiện, CB, ĐV, CC, VC đã chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đồng chí Phạm Bạch Tuyết, chuyên viên của Phòng, bộc bạch: “Thực hiện NQTW4 khóa XII, bản thân tôi thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để không có biểu hiện suy thoái. Với nhiệm vụ kế toán, tôi đã tham mưu lãnh đạo Phòng tiết kiệm nhiều khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ đó, năm nay Phòng đã kết dư được một phần kinh phí hoạt động, gia tăng thu nhập của CB, CC, VC cơ quan”. Một vài trường hợp có hạn chế trong công tác tự phê bình và phê bình, đôi lúc chấp hành giờ giấc làm việc chưa tốt, tác phong làm việc chưa nền nếp,… cũng đã khắc phục khá tốt.

Thực hiện NQTW4 khóa XII, CB, CC, VC Phòng Nội vụ Ô Môn tích cực nghiên cứu, kịp thời tham mưu UBND quận chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác. Theo đồng chí Võ Tự Trị, Phó Trưởng phòng, năm nay, Phòng tham mưu UBND quận thực hiện 3 đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Cụ thể là tham mưu UBND quận đầu tư, lắp đặt tủ gỗ kiếng niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận và các phường; thực hiện lắp đặt bảng điện tử trước cổng trụ sở và trong hội trường của UBND quận và các phường; triển khai mô hình chính quyền tiếp xúc công dân tại địa bàn dân cư để lắng nghe ý kiến của người dân. Bên cạnh đó, phòng đã tham mưu UBND quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác CCHC. Nhờ vậy, trong năm, quận chưa phát hiện CB, CC, VC vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng Nhung, chuyên viên CCHC của Phòng, từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận đã tiếp nhận 8.127 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hẹn 75,38%, đúng hẹn 21,8%, số còn lại đang giải quyết. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường đã giải quyết trước hẹn 20,92%, đúng hẹn 78,69% hồ sơ, số còn lại đang trong thời gian giải quyết.

Phòng Nội vụ cũng đã tham mưu UBND quận triển khai nhiều giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ CB, CC, VC. Điển hình như tham mưu UBND quận cử 4 CB đi đào tạo sau đại học, 2 CB đi đào tạo đại học chuyên môn; cử 73 CB học trung cấp lý luận chính trị; đồng thời, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 1.000 lượt CB, CC, VC. Đến nay, 100% CB, CC, VC quận và phường đạt chuẩn theo quy định, trong đó, cấp quận có 100% trình độ chuyên môn đại học trở lên, cấp phường có 67,68% trình độ chuyên môn đại học trở lên. Đồng thời, tham mưu UBND quận phát động 3 đợt thi đua cao điểm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện cơ bản đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Quận ủy đề ra…

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thuần, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, cho biết: Chi bộ chỉ đạo CB, ĐV, CC, VC tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống để không biểu hiện suy thoái; ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, phòng sẽ tham mưu UBND quận thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động đối với CB, CC, VC; sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho những CB cấp phường chưa đạt chuẩn, không khả năng đào tạo, nhằm nâng chất CB, CC ở cấp phường.

Bài, ảnh: ANH DŨNG
Nguồn: BCT

538