Quận Bình Thủy sơ kế công tác Dân vận
16:44 - 12/10/2018

(TGCT) Đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Bí thư Quận ủy Bình Thủy vừa đến dự sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng công tác quý IV/2018.

9 tháng đầu năm, với sự nổ lực của hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể công tác Dân vận quận Bình Thủy có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ quận đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận một cách kịp thời, chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước được tầng lớp nhân dân  tích cực tham gia. Toàn quận có 31 đơn vị đăng ký 57 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực là xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cũng vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện kế hoạch phân loại rác thải tại 8/8 phường. Đồng thời, vận động các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi trên địa bàn vào các dịp lễ Tết với số tiền gần 10 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 50 căn nhà đại đoàn, trị giá trên 2,1 tỷ đồng. 

Quý IV/2018, hệ thống Dân vận từ quận đến phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và văn bản các cấp về công tác Dân vận. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Năm Dân vận của chính quyền". Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến đời sống, những bức xúc của nhân dân...

Kiều Nương

32