Quận Ô Môn: Bồi dưỡng kiến thức, giáo dục lý luận chính trị vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2017
09:18 - 14/11/2017

(TGCT) Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức mở 55 lớp đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho hơn 4.000 học viên tham dự.  

Trong đó, mở các lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng đảng được 32 lớp với 2.093 học viên; công tác quản lý nhà nước được 13 lớp, với 1.215 học viên; công tác đoàn thể chính trị 10 lớp với 744 học viên. Đặc biệt, trong năm 2017 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã phối hợp với Trường Chính trị thành phố mở 01 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung, khoá 81 (2017-2018), với 73 học viên; 01 lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở, với 67 học viên; 01 lớp về vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, với 67 học viên; 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, với 67 học viên.

Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn tổ chức được 10 cuộc hội nghị báo cáo viên theo nội dung tập huấn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, có 407 đồng chí tham dự; tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ quận nhà”,…

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong kế hoạch, phương hướng năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận về kế hoạch mở lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kim Trúc

147