Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng
21:56 - 07/11/2018

Gần 15 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) làm công tác kiểm tra (KT) Đảng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Nhờ vậy, công tác KT, giám sát (GS) được tăng cường, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, đảng viên (ĐV); xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh...

Thừa ủy quyền của UBKT Trung ương, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng” cho cán bộ UBKT Thành ủy.

Xây dựng đội ngũ CB chuẩn chất

Ngay sau khi thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các cấp ủy Đảng TP Cần Thơ đã quan tâm xây dựng đội ngũ CB làm công tác KT Đảng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng nhằm thực hiện tốt công tác KT, GS trong Đảng. Theo đồng chí Huỳnh Hữu Trung, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cái Răng, gần 15 năm qua, UBKT Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo, lựa chọn những CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để làm công tác KT Đảng. Hiện nay, UBKT Quận ủy có 7 đồng chí đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 5 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị và 2 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị. Quận có 11 UBKT cơ sở, mỗi UBKT cơ sở có từ 3-5 đồng chí. Mỗi chi bộ trực thuộc Quận ủy và Đảng ủy cơ sở phân công 1 chi ủy viên phụ trách công tác KT, GS. Từ năm 2004 đến nay, UBKT Quận ủy phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KT, GS cho 685 lượt CB làm công tác KT của Đảng bộ. Nhờ vậy, đội ngũ CB làm công tác KT của quận đã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ở huyện Phong Điền, việc xây dựng đội ngũ CB làm công tác KT Đảng ngang tầm nhiệm vụ được các cấp ủy đảng chú trọng. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Diêu, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, thực hiện chỉ đạo của UBKT Thành ủy, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lựa chọn những CB đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực để làm công tác KT Đảng. Đến nay, huyện có 11 UBKT cơ sở (7 UBKT Đảng ủy xã, thị trấn và 4 UBKT đảng ủy cơ quan, trường học), mỗi UBKT đảng ủy xã, thị trấn có 5 ủy viên và mỗi UBKT Đảng ủy cơ quan, trường học có 3 ủy viên. Tất cả các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và 90% ủy viên UBKT các đảng ủy cơ sở trình độ lý luận chính trị và chuyên môn từ trung cấp trở lên. Riêng UBKT Huyện ủy có 7 ủy viên, tất cả trình độ chuyên môn đại học trở lên và gần 60% trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, cho biết: Lúc mới thành lập TP Cần Thơ, đội ngũ CB làm công tác KT Đảng chia sẻ cho tỉnh Hậu Giang nên thiếu số lượng và hạn chế về chất lượng. Được sự quan tâm của BTV Thành ủy và các cấp ủy Đảng, 15 năm qua, việc xây dựng đội ngũ CB làm công tác KT Đảng bảo đảm số lượng và chất lượng. Đến nay, UBKT Thành ủy có 27 CB; trong đó, 13 CB trình độ chuyên môn sau đại học, 19 CB trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân. UBKT các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy có 109 CB, tất cả trình độ chuyên môn đại học trở lên, 54,1% trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân. UBKT cơ sở có 962 CB; trong đó, 76,8% trình độ chuyên môn đại học trở lên, 22,2% trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân, 53,1% trình độ lý luận chính trị trung cấp. Mỗi năm, UBKT Thành ủy và UBKT cấp dưới tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng cho 500-1.000 lượt CB làm công tác KT. Nhờ đó, đội ngũ CB KT Đảng của thành phố ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra được khen thưởng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ       

Gần 15 năm qua, công tác KT, GS trong Đảng được cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm thường xuyên nên kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV được ngăn chặn và đẩy lùi. Tại quận Thốt Nốt, đồng chí Trần Thanh Loan, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Mỗi nhiệm kỳ, BTV Quận ủy và BTV cấp ủy cơ sở ban hành chương trình KT, GS toàn khóa. Trên cơ sở đó, hằng năm ban hành chương trình KT, GS với các nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Để công tác KT, GS nghiêm túc, chất lượng, UBKT các cấp tham mưu BTV cấp ủy thành lập đoàn do Thường trực cấp ủy và Ủy viên BTV cấp ủy làm trưởng đoàn. Song song đó, UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở đã tăng cường công tác KT, GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã chấn chỉnh giúp nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục khuyết điểm; đồng thời, phát hiện và thi hành kỷ luật nhiều ĐV vi phạm. 10 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 171 ĐV vi phạm về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình; vi phạm quy định những điều ĐV không được làm...

Ở quận Cái Răng, cấp ủy và UBKT các cấp thường xuyên quan tâm KT, GS tổ chức đảng và ĐV thực hiện nhiệm vụ và chấp hành các quy định, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống… Trong 15 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 99 ĐV vi phạm về việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm; buông lỏng quản lý, thiếu trách, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; cố ý làm trái các quy định, chế độ, chính sách; vi phạm nguyên tắc đảng; tham ô, hối lộ…

Còn ở huyện Phong Điền, theo đồng chí Nguyễn Hoàng Diêu, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 15 năm qua, cấp ủy đảng và UBKT các cấp trong huyện đã KT, GS và thi hành kỷ luật 288 ĐV vi phạm về quy định những điều ĐV không được làm; vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, lãng phí; vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình; vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...

15 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong thành phố chú trọng công tác KT, GS trong Đảng, uốn nắn, chấn chỉnh nhiều CB, ĐV và tổ chức Đảng khắc phục hạn chế, khuyết điểm; thi hành kỷ luật 2.162 ĐV và 16 tổ chức Đảng vi phạm. Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, khẳng định: “Công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần ngăn ngừa hiệu quả vi phạm trong Đảng; kịp thời phát hiện và thi hành kỷ luật những tổ chức Đảng và ĐV vi phạm. Qua đó, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV; xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh...”. Theo đồng chí Phạm Minh Phúc, thời gian tới, UBKT Thành ủy chỉ đạo UBKT cấp dưới tham mưu cấp ủy tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ mọi mặt cho CB làm công tác KT Đảng; tham mưu thực hiện tốt công tác KT, GS trong Đảng, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý đất đai, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, việc thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc tinh giản biên chế… nhằm ngăn ngừa và hạn chế vi phạm.

Bài, ảnh: An Bình

62