Quận ủy Bình Thủy Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị
14:33 - 08/11/2019

(TGCT) Ngày 07/11, Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 29/5/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận Bình Thủy (giai đoạn 2017 – 2019).

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy đã chỉ đạo triển khai, quán triệt các nội dung nghị quyết đến cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc Đảng bộ quận đạt tỷ lệ trên 98%. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận. Qua đó, huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phong trào "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo". Kết quả năm 2017, 2018, có 1.169 gương "Người tốt việc tốt tiêu biểu" được công nhận. Hàng năm  tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%; 100% khu vực giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa; đến nay 5/8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; trên 90% cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt. Hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư, 8/8 phường xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, 46/46 khu vực có Nhà văn hóa khu vực, nhu cầu đọc sách, báo, nghe đài, xem biểu diễn nghệ thuật của người dân được đáp ứng tốt. Các tuyến đường chính trên địa bàn quận được cải tạo khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, ngành chức năng quận đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Qua đó, xử phạt hành chính 11.559 trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện các nội dung sau: tiếp tục tăng cường nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU tại cơ sở; nâng cấp xây dựng các phường văn minh đô thị gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó chú trọng phát triển lĩnh vực du lịch; tăng cường đa dạng háo các hình thức tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra, xứ lý về lĩnh vực xây dựng…

Tin, ảnh: Kiều Nương

52