Quận ủy Bình Thủy triển khai nhiệm vụ tháng 9
16:29 - 06/09/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức Hội nghị Quận ủy mở rộng sơ kết công tác tháng 8 và triển khai chương trình công tác tháng 9 năm 2019.

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong tháng 8, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể quận tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2019 đề ra. Cụ thể, thu ngân sách tổng nguồn được trên 229,5 tỷ đồng, đạt 79,97% chỉ tiêu thành phố giao; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 54,35% kế hoạch. Thương mại – dịch vụ phát triển ổn định, trên địa bàn quận có 6.256 cơ sở thương mại – dịch vụ (tăng 15 cơ sở so với tháng trước). Sản lượng lúa, rau màu, trái cây, thủy sản được nông dân thu hoạch đạt từ 81% đến 96% kế hoạch năm. Công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, sạt lở nhất là các tuyến đê bao tại các cồn trên sông Hậu được thực hiện chặt chẽ. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9. Công tác huy động học sinh và tuyển sinh cho năm học 2019 – 2020 thực hiện đúng kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể quận tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/W của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – anh ninh theo Nghị quyết năm đã đề ra. Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2019 – 2020; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi. Chủ động về lực lượng, phương tiện thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở bờ sông. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa các lội tội phạm…

Tin, ảnh: Hoàng Định

44