Quận ủy Ninh Kiều sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
17:44 - 15/05/2018

(TGCT) Sáng ngày 15/5/2018, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; các đồng chí ban Đảng, MTTQ, đoàn thể Quận Ninh Kiều;…

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 2 năm  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và triển khai đầy đủ hệ thống các văn bản. Đặc biệt, cụ thể hoá nhiều nội dung hướng dẫn, nhất là cách thức triển khai ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đảng viên dễ tiếp cận, dễ triển khai và dễ kiểm soát đánh giá. Đồng bộ trong triển khai cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể học tập chuyên đề toàn khóa cũng như chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức: Cổng Thông tin điện tử quận, Đài Truyền thanh quận, Bản tin 13 phường xây dựng các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền; thông qua sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt dân chủ ra dân, tổ chức các hội thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng em kể chuyện Bác Hồ, hội diễn, tuyên truyền trực quan… 

Chú trọng kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng thông qua cơ chế kiểm tra giám sát của cấp uỷ; giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch công tác, chương trình toàn khoá của cấp uỷ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Đáng chú ý là qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng có nhiều gương điển hình tiêu biểu cũng như sự gắn kết của các cấp ủy đảng, chính quyền, dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các phong trào, mô hình như: ngành Công an duy trì mô hình “Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dâ”; Quân sự gắn kết với phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; Hội Liên hiệp phụ nữ thực hiện mô hình “Tiết kiệm theo lời Bác”, “Nắm gạo nhân ái”, “Một tấm áo, một chân tình”; Đoàn thanh niên phát động phong trào “Mỗi tháng một câu chuyện, mỗi quý một tác phẩm”, duy trì 91 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác”…

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều
phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều biểu dương những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: Tư tưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhiều lúc, nhiều nơi chưa đi vào chiều sâu; một số địa phương thời gian đầu thực hiện sôi nổi, nhưng về lâu dài lại trầm lắng; một số đảng viên chưa rèn luyện, phấn đấu học tập và noi theo gương Bác, vi phạm pháp luật; trong quá trình thực hiện các tiêu chí làm theo Bác còn thiếu cách làm hay, mô hình mới nên kết quả chưa thật sự nổi bật… Đồng chí Nguyễn Trung Nhân đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội cũng như đảng viên quan tâm đưa việc học tập và làm theo Bác thành tự giác, thường xuyên; lãnh đạo làm gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng noi theo; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và có nhiều cách làm sáng tạo theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kịp thời sơ kết, tổng kết từng giai đoạn để kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo để Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Dịp này, có 17 tập thể và 57 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương.

Tin, ảnh: Trấn Giang

133