Quận ủy Ô Môn sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
16:28 - 30/05/2019

(TGCT) Qua ủy Ô Môn vừa tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Quận ủy Ô Môn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, rất cần thiết đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự giác “làm theo”; ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bản thân, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt. Trong thực hiện, ngày càng xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực mang lại hiệu quả cao. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay; chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, yếu kém.

Kết quả triển khai chuyên đề hàng năm đạt tỷ lệ trên 98%. Qua triển khai, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đều nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý thức được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện viết đăng ký, cam kết của tập thể và cá nhân hàng năm đảm bảo 100% tập thể có xây dựng kế hoạch và bản đăng ký của tập thể theo mẫu quy định, trên 99% đảng viên viết cam kết tu dưỡng rèn luyện. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và ra các tầng lớp |Nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức thực hiện tốt; hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức và hành động không những trong cán bộ, đảng viên, mà còn rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào nề nếp, tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Tổ hợp tác trồng vú sữa tím tại khu vực Tân Thạnh (phường Trường Lạc) với mô hình trồng vú sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao; Ban Nhân dân khu vực Thới Trinh C (phường Thới An) với mô hình “Thắp sáng quê hương” đã vận động làm đèn đường chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo thuận tiện trong đi lại của người dân; Hội Cựu chiến binh phường Châu Văn Liêm mở cửa hàng “Đồng cảm và chia sẻ” với phương châm “ai thừa thì cho, ai cần thì nhận”; Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh - Trụ Trì chùa Long Thành tổ chức phòng thuốc Nam để khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí và vận động tiền quà giúp đỡ hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học;…

Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện thường xuyên, hệ thống tuyên giáo (tuyên huấn) từ quận đến cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở đơn vị mình, từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Quận ủy đề ra một số nhiệm vụ giải pháp, cụ thể: (1) Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (3) Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đưa việc học tập, làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đạt những kết quả cụ thể, thiết thực; tiếp tục phát huy hiệu quả của những mô hình hay, những cách làm sáng tạo. (4) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). (5) Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. (6) Đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Ngô Hữu Thống

142