Quận ủy Thốt Nốt tổ chức tuyên truyền bài nói chuyện về tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"
00:05 - 12/07/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền bài nói chuyện của Giáo sư, Tiến sĩ (Gs.Ts) Hoàng Chí Bảo về tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thông qua file hình ảnh, các đại biểu đã được nghe bài nói chuyện của Gs.Ts Hoàng Chí Bảo nói về hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa giá trị của tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm gồm sáu phần, đề cập đến việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm sửa chữa các khuyết điểm, phát huy những ưu điểm. Ðây là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt vấn đề và trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong điều kiện Ðảng cầm quyền. Từ khi ra đời, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã thật sự trở thành cẩm nang hết sức bổ ích, hữu dụng, có giá trị về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng.

Thông qua hội nghị trực tuyến nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận, qua đó bồi dưỡng nhận thức, vun đắp niềm tin, nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để áp dụng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, đơn vị.

                                                                                      Tin, ảnh: Ngọc Tâm

89