Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phong cách làm việc khoa học của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
15:48 - 09/10/2018

(TGCT) Ngày 08/10/2018, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Phong Điền tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ 3 trong năm 2018. Tham dự có đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Quang cảnh sinh hoạt chuyên đề.

Tất cả đảng viên dự sinh hoạt có sự tập trung nghiên cứu, thảo luận chuyên đề “Xây dựng phong cách làm việc khoa học của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, nhận thức sâu sắc hơn nữa về phong cách làm việc khoa học của Bác, tạo chuyển biến và tích cực vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt chuyên đề này, tập thể Chi bộ thống nhất thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn là: Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả; rèn luyện phong cách tư duy khoa học; nêu cao tính đảng, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và kỷ luật; nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc. Cùng với các nhiệm vụ và giải pháp vừa nêu, đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền tích cực thảo luận và nhấn mạnh thêm các vấn đề: Vai trò nêu gương của người đứng đầu, tôn trọng ý kiến tập thể, làm việc theo mục tiêu, định hướng, hoàn thành công việc tiết kiệm được thời gian của mình và cả tập thể.v.v…

6 tháng đầu năm 2018, gần 210 chi bộ trực thuộc Huyện ủy Phong Điền và chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn và ngành huyện tổ chức trên 410 cuộc sinh hoạt chuyên đề, nhiều đơn vị cũng tổ chức xong sinh hoạt chuyên đề trong quý III, là nội dung quan trọng để tập thể, đảng viên các đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018.

Tin, ảnh: Hồ Thức – Nhựt Tân

116