Sơ kết 02 năm phối hợp tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho tình nguyện viên và mô hình “Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ”
10:16 - 07/09/2017

(TGCT) Ban An toàn giao thông và Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm đánh giá kết quả hoạt động phối hợp trong công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho tình nguyện viên và mô hình “Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ”.

Đồng chí Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban An toàn giao thông thành phố
trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua hai năm thực hiện, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã thực hiện lồng ghép tổ chức 8.477cuộc tuyên truyền và phát tờ rơi có 240.875 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham dự. Thông qua các hoạt động tuyên truyền; hội thi về an toàn giao thông đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên và người dân khi tham gia giao thông. Hội Chữ thập đỏ các địa phương đã vận động cộng đồng mua xe chuyển bệnh từ thiện, hiện nay trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ có 37 xe chuyển bệnh chuyên dụng và quận Ninh Kiều tổ chức được 2 đội xe mô tô khách (24 xe) tham gia cấp cứu và chuyển viện đã sơ cấp cứu và chuyển viện 14.144 trường hợp.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ hỗ trợ kinh phí tổ chức 3 lớp tập huấn sơ cấp cứu cho 90 học viên, đối tượng là Cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố và tình nguyện viên chữ thập đỏ tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt; phường Trà An, quận Bình Thủy; phường Ba Láng, quận Cái Răng. Đồng thời, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ các quận Thốt Nốt, Bình Thủy và Cái Răng tổ chức 3 điểm sơ cấp cứu theo quy định của Thông tư 17/2014/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về tập huấn và tổ chức Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại các phường Ba Láng (Cái Răng), Trà Nóc (Bình Thủy), Trung Kiên (Thốt Nốt);

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng nêu ra một số hạn chế, khiếm khuyết cần khắc phục như  Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện chưa tích cực tham mưu, báo cáo và sơ tổng kết kết quả phối hợp cho cấp trên để kịp thời chỉ đạo; Hội Chữ thập đỏ cấp quận, huyện không có cơ cấu thành viên trong Ban An toàn giao thông cấp huyện nên chưa phát huy được sự tham gia của lực lượng hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các địa phương...

Để hoạt động phối hợp trong công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho tình nguyện viên và mô hình “Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ” cấp trên địa bàn thành phố được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, tại Hội nghị giữa Ban An toàn giao thông thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021, trong đó tập trung triển khai trọng tâm các nội dung như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy cho cộng đồng; tổ chức các tủ thuốc, điểm sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng tại các khu vực thường xảy ra tai nạn,…

Tin, ảnh: Nhã Quỳnh

37