Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ
00:05 - 08/10/2019

(TGCT) Ngày 08/10/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Thành ủy về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy; lãnh đạo sở, ban ngành thành phố; lãnh đạo các quận, huyện…

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy, các cấp, các ngành thành phố nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ đối với sản xuất và đời sống; đồng thời xác định khoa học và công nghệ là khâu đột phá, động lực, cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động để xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xứng tầm vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long… Theo đó, qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU đã có 03/05 mục tiêu cụ thể đã đạt được kết quả: Đến tháng 7/2019, thành phố Cần Thơ có tổng cộng 3.590 văn bằng sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp mới, vượt 2,57% so với mục tiêu nghị quyết đề ra; việc xây dựng khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và thành lập sàn giao dịch công nghệ đang trong giai đoạn thực hiện; công tác đào tạo và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng, thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tư vấn đánh giá, thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư… Bên cạnh đó, trong 3 năm qua thành phố triển khai thực hiện 37 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, 31 nhiệm vụ cấp quận, huyện và nghiệm thu 39 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, 40 nhiệm vụ cấp quận, huyện đóng góp tích cực cho công tác quản lý Nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

Tuy nhiên, việc đưa đưa khoa học và công nghệ vào hoạt động của từng ngành, lĩnh vực và việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả chưa cao; nguồn quỹ phát triển hoạt động doanh nghiệp của các đơn vị còn hạn chế; chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đổi mới công nghệ, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa phát huy hiệu quả, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ; tỷ lệ các hoạt động nghiến cứu khoa học và phát triển công nghệ còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu về tính khả thi, tính ứng dụng vào thực tiễn…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố,
phát biểu kết luận hội nghị.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả đạt được trong 3 năm qua.  Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trong thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ theo gghị quyết đề ra. Cần có kế hoạch cụ thể thúc đẩy thực hiện các dự án, đề án đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng của thành phố về lĩnh vực khoa học và công nghệ; chú trọng cân đối ngân sách ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các ngành khoa học công nghệ theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Các ngành chức năng, quận, huyện tăng cường phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, viện, trường, doanh nghiệp vận hành và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học công nghệ đã được đầu tư. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, tạo điều kiện phát triển bằng tài năng và thụ hưởng lợi ích thỏa đáng với giá trị lao động sáng tạo...

Tin, ảnh: Duy Thiên

27