Sơ kết 03 năm tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời cho lực lượng dân quân thường trực
22:03 - 08/08/2017

(TGCT) Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy vừa tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời sự cho lực lượng dân quân thường trực các phường trên địa bàn quận.

Qua 03 năm triển khai thực hiện kế hoạch các đơn vị đã phối hợp tổ chức được 15 lớp giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời sự, có 1.482 lực lượng dân quân thường trực các phường tham dự. Nội dung chủ yếu triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chuyên đề hàng năm về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; thông tin thời sự về tình hình trong nước, quốc tế; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và các nội dung thông tin thời sự có liên quan đến thành phố, quận và các địa phương trên địa bàn...

Qua đó, giúp cho từng cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, cảnh giác với các thủ đoạn, hành động “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm mơ hồ, lệch lạc, hành vi sai trái và đề cao trách nhiệm trong công tác, thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

                                                  Huy Bình

43