Sở Y tế triển khai kế hoạch bác sĩ gia đình giai đoạn 2018 - 2020 và đánh giá thực trạng mạng lưới y tế cơ sở
22:22 - 02/04/2018

(TGCT) Sở Y tế TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bác sĩ gia đình giai đoạn 2018 - 2020 và đánh giá thực trạng mạng lưới y tế cơ sở. Đến dự có Thầy thuốc Nhân dân, BS.CKII Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế; BS.CKII Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế quận, huyện và 18 Trưởng trạm của các Trạm Y tế xã triển khai mô hình.

Hiện nay các Trạm Y tế hoạt động lồng ghép phòng khám bác sĩ gia đình được trang bị bổ sung các thiết bị như: máy siêu âm, điện tim, xông khí dung, test nhanh đường máu...Tính đến ngày 28/02/2018, đã có 62.497 người được khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe; 54.785 người được nhập vào phần mềm quản lý và 117.350 người được thu thập phiếu thông tin trong tổng số 260.178 người dân.

Bên cạnh, các kết quả đã đạt được thì cũng còn một số khó khăn trong quá trình hoạt động như: nhận thức và sự quan tâm của người dân về tầm quan trọng của lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cá nhân còn hạn chế; công nghệ thông tin phục vụ công tác khám, lập hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu; trình độ Công nghệ thông tin của cán bộ y tế tại một số nơi còn hạn chế… Ngoài ra, vấn đề kinh phí và nhân lực còn thiếu cũng gây khó khăn trong quá trình hoạt động mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại các Trạm Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận những khó khăn tại các Trạm Y tế và sẽ có hướng khắc phục sớm nhất để mô hình Phòng khám bác sĩ gia đình tại trạm được thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả tốt hơn. Dự kiến, trong thời gian tới mô hình Phòng khám bác sĩ gia đình sẽ được mở rộng ở 27 Trạm Y tế xã, phường trên toàn địa bàn TP Cần Thơ để cung c