Thành ủy tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
12:44 - 22/12/2017

(TGCT) Chiều 21/12/2017, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị; tham dự còn có các đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên BTV, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Thường trực các Quận, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo sở, ban ngành thành phố và hệ thống tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện cùng tham dự.


Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tấn Vĩnh

Năm 2017, công tác tuyên giáo thành phố Cần Thơ đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, toàn ngành tuyên giáo thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, đạt tỷ lệ 98,72% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố; hướng dẫn và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Ban Tuyên Thành ủy Cần Thơ trong năm đã tham mưu cho Thành ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố; Nghị quyết về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Thành lập Hội đồng Khoa học khối các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch phát động viết hồi ký, hiến tặng kỷ vật Lộ Vòng Cung và tọa đàm khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa”; tham mưu Thành ủy phối hợp Trung ương mở lớp tập huấn cho Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia 94, tập huấn nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật cho 35 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ; tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát, nắm bắt dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết về phát triển du lịch của Thành ủy; tham mưu Thành ủy 11 báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy tiêu biểu như: Báo cáo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020…


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Tấn Vĩnh

Ngoài ra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn định kỳ hàng tháng, hàng quý, ban tuyên giáo các cấp tổ chức hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, cộng tác viên dư luận xã hội, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị để nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời. Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo với  Nhà máy X55 Hải quân; tổ chức tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm và giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tọa đàm về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp đồng chí Châu Văn Liêm nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí; hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị” và “Thành phố Cần Thơ – Văn minh đô thị sông nước”; tổ chức điều tra xã hội học về “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ”. Ban tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thẩm định, tham mưu cấp ủy chỉ đạo sâu sát các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học làm cơ sở tham mưu cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Đồng thời, ban tuyên giáo các cấp đã kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với 35.582 cán bộ, đảng viên; định hướng các cơ quan báo, đài tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt các mặt công tác thông tin dư luận xã hội, văn hóa - văn nghệ, công tác khoa giáo, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2017, đặc biệt là hoạt động Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra tại TP. Cần Thơ trong khuôn khổ năm APEC 2017…


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Tấn Vĩnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo năm 2017. Đồng chí phân tích chỉ ra công tác tuyên giáo năm 2017 vẫn còn một số hạn chế như: một số cán bộ, đảng viên ít quan tâm việc học nghị quyết; công tác tuyên truyền từng nơi, từng lúc chưa thật sự rộng khắp; công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng lúc chưa sát với thực tiễn; công tác đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch vẫn còn lúng túng, nhất là đấu tranh trên mạng Internet.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý, năm 2018, ban tuyên giáo các cấp cần tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để ngăn ngừa hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Ban Tuyên giáo các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chủ đề năm 2018 của Đảng bộ thành phố “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt lĩnh vực khoa giáo, góp phần phát triển thành phố. Ban tuyên giáo các cấp cần tăng cường nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, phân tích những diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó đề xuất cấp ủy chỉ đạo các giải pháp nhằm định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt thông tin báo chí trên địa bàn...


Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Tấn Vĩnh.

Tại hội nghị, 50 tập thể và 57 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo, tuyên huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thành tích nổi bật năm 2017 được Ban Tuyên giáo Thành ủy khen thưởng.

Thái Hàn

429