Tài liệu tập huấn chính trị hè năm 2018
22:08 - 10/07/2018

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ chuyển cơ sở bộ tài liệu hội nghị tập huấn chính trị hè năm 2018:

414