Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Cần Thơ
07:54 - 08/11/2018

THƯ CHÚC MỪNG

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

-----

Kính gửi: Quý thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức, viên chức

ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

 

Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thân ái gởi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Công tác quản lý, giảng dạy và học tập đạt nhiều kết quả tích cực; chú trọng thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành giáo dục; các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, giữ gìn kỷ cương, nề nếp, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; học sinh tốt nghiệp ở các cấp học, bậc học đạt tỷ lệ khá cao; nhiều học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và trong các kỳ thi, hội thi cấp thành phố, cấp quốc gia; công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp; phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ thầy giáo, cô giáo; phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viện chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng rằng, mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục  nỗ lực, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh, sinh viên noi theo.

Chúc quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Chào thân ái!    

THÀNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN - 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Tải file đính kèm

103