TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2020
09:38 - 27/12/2019

Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thực hiện Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Canh Tý 2020 (dự kiến thời gian phát hành 15/01/2020). Vì vậy, không thực hiện Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ số tháng 01/2020.

Để các chi bộ có nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổng hợp tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2020 gửi Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đề nghị Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy triển khai kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2020 đến các chi, đảng bộ trực thuộc địa phương, đơn vị.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01/2020 TẢI TẠI ĐÂY.

1439