Tài liệu Hỏi - Đáp kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và tiêu chuẩn người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch"
15:37 - 09/06/2017
1874