Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo Vcnet
08:45 - 22/07/2019

(TGCT) Ngày 11/6/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel triển khai và chính thức đưa hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo - VCNET đi vào hoạt động. Đây là mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu, độc,…

       Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ đăng tải “Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo Vcnet” để cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân có thể đăng ký một cách dễ dàng để tạo tài khoản, sử dụng và tích cực tham gia vào mạng xã hội VCNET nhằm theo dõi các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái.

       Tải tài liệu hướng dẫn tại đây

BBT

227