Tạm dừng tiêm chủng 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020
16:15 - 07/04/2020

(TGCT) Ngày 06/4/2020, Sở Y tế thành phố có Công văn số 1177/SYT-YDQLHN về việc tạm dừng tiêm chủng 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020.

Theo đó, Sở Y tế thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế quận, huyện chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tạm dừng ngay các buổi tiêm chủng thường xuyên trong công tác tiêm chủng mở rộng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020; đồng thời, Trạm Y tế quản lý đối tượng tiêm chủng chặt chẽ để thực hiện tiêm bù vắc xin cho các đối tượng ngay sau thời gian tạm dừng tiêm chủng.

Các cơ sở y tế có phòng sinh, vẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin Viêm gan B liều sơ sinh tại các cơ sở y tế.

Đối với các điểm tiêm chủng dịch vụ, tạm dừng tổ chức tiêm chủng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1/4/2020. Tuy nhiên, vẫn phải bố trí tiêm chủng cho người dân khi có yêu cầu đối với các trường hợp cần tiêm ngay vắc xin, huyết thanh phòng chống bệnh dại và uốn ván..., bảo đảm an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện tiêm chủng.

Sở Y tế thành phố giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn.

Tải văn bản

PV

31