Tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết
17:09 - 25/11/2020

(TGCT) Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có Công văn số 3549/UBND-KT  yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết sang năm 2021 thực hiện, kể cả đã phát hành thư mời nhưng chưa thực hiện; tăng cường đi cơ sở để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của từng ngành, từng địa phương.

Công văn nêu rõ, qua thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, bên cạnh nỗ lực của nhiều ngành và địa phương tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 trong điều kiện thu ngân sách còn nhiều khó khăn, cũng còn một số đơn vị tổ chức đoàn đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác; tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo chưa thật sự cần thiết, làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc ngay tại thời điểm cuối năm cần phải dồn lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 được Thành ủy và HĐND thành phố đề ra.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết sang năm 2021 thực hiện, kể cả đã phát hành thư mời nhưng chưa thực hiện. Đặc biệt, không tổ chức đoàn đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác khi chưa được sự thống nhất chủ trương của UBND thành phố.

Đồng thời, tăng cường đi cơ sở để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của từng ngành, từng địa phương. Tập trung mọi nguồn lực giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt từ 90% trở lên; thu ngân sách đạt 95% trở lên. Tổ chức sơ, tổng kết năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 phù hợp với tình hình và sát với thực tiễn.

Tải Công văn 3549

PV

67