Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”
22:46 - 23/10/2020

(TGCT) Thực hiện Công điện của Ban Bí thư ngày 16/10/2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 14-CV/TU chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện ngày 16/10/2020 của Thường trực Ban Bí thư “Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung”; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách trong thời điểm hiện nay của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” và Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân thành phố trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Người đứng cấp cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác này; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn cao nhất về người và tài sản của Nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố tập trung chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai, tình hình mưa lũ, khí tượng thủy văn, bảo đảm kịp thời, chính xác; chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện vật chất, phương tiện để kịp thời xử lý, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời chăm lo, hỗ trợ, ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin, huy động lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích ở cơ sở, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần “tương thân tương ái”, tích cực tham gia, vận động xã hội hóa, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ, chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các ngành chức năng có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt công tác khảo sát, kiểm tra, phối hợp, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhất là triều cường dâng cao trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngành Y tế thành phố phối hợp các địa phương, đơn vị, ngành chức năng liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa, lũ; chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ số thuốc, vật tư y tế nhằm ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra...

Tải Công văn số 14

Ngô Phương Văn

32