Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
22:11 - 30/07/2020

(TGCT) Ngày 30/7/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 2218-CV/BTGTU về “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 với các nội dung trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng, chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị thành phố. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hai là, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận Nhân dân trên địa bàn, lực lượng sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học...; hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên khoa giáo các cấp triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, những biện pháp phòng, tránh và hạn chế dịch bệnh lây lan; chỉ đạo hệ thống thông tin, truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa về cách phòng, chống dịch bệnh theo những nội dung được Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố khuyến cáo; lồng ghép các nội dung tuyên truyền trên các tờ tin, bản tin, tờ rơi phát đến từng tổ chức đoàn thể, hộ gia đình và cộng đồng dân cư; chia sẻ thông tin trên các trang tin điện tử, các nhóm zalo, facebook của các tổ chức, cá nhân...

Ngoài ra, kịp thời phản ánh và đề nghị xử lý các tổ chức, các nhân có những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe, tính mạng; những hành vi trốn cách ly, không khai báo, che dấu thông tin hoặc tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ba là, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố tiếp tục thông tin tuyên truyền về sự chủ động, quyết liệt và trách nhiệm lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố và cấp ủy các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai các giải pháp, kế hoạch ứng phó phòng, chống, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; tăng cường thông tin các nội dung khuyến cáo người dân về cách phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội; đăng tải những nội dung thông tin chính thống, tích cực, tạo sự ổn định, tin tưởng trong Nhân dân.

Bốn là, Ban Tuyên giáo các quận ủỵ, huyện ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế cùng cấp nắm chắc tình hình diễn ra trên địa bàn; phối hợp với ngành thông tin truyền thông cung cấp kịp thời những thông tin chính thống; tiếp tục định hướng, hướng dẫn Nhân dân về cách phòng, chống dịch bệnh với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyêt tâm; tự giác bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tải công văn tại đây.

Ngọc Quy

138